Frisse start in de woontransitie

2015 het jaar van de economische groei en de stijgende lijn die Nederland zo graag wil doortrekken. Maar groei staat los van de verandering die wij doormaken. Nederland kantelt volgens Jan Rotmans. In het kort betekent dat bijvoorbeeld de maakbare samenleving afbrokkelt en dat grote instituten meer en meer te maken krijgen met (kleine) lokale initiatieven. En dat alles omdat Nederland langzaam verandert naar een meer duurzame maatschappij. En die verandering gaat gepaard met kantelstress; een pad met hobbels. En is dat erg? Nee, eigenlijk niet. Ten eerste is het niet leuk als de wereld voorspelbaar is. En ten tweede omdat je met wrijving glans krijgt. Een crisis laat je anders denken, prikkelt de creativiteit en de innovatie. En nu dat de economie weer aantrekt kan dat juist leiden tot meer focus in combinatie met meer middelen door de aantrekkende economie. Kortom een versnelling wordt mogelijk!

Hoe zit dat dan met de woontransitie?

Steeds meer partijen zijn actief in het verduurzamen. Overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners, vele ambities liggen vast en vele initiatieven zijn gestart. Gelukkig maar. De andere kant van de werkelijkheid is tegelijk dat de realisatie vaak nog achter blijft op de doelstellingen. Een energieakkoord heeft dat nog niet kunnen doorbreken. Gelukkig blijft het optimisme en het doorzettingsvermogen de boventoon voeren. De verandering is gaande en zet zeker door.

Zelf heb ik veel ervaring opgedaan in het verduurzamen van de Rotterdamse bebouwde omgeving. Om samen met woningcorporaties, gemeente en marktpartijen tot een manier van samenwerken te komen die echt leidt tot een versnelling in de realisatie zal leiden is een mooie uitdaging. De aanhouders zullen winnen en uiteindelijk zijn wij allen dan de winnaars. Feit is dat de samenwerking zich de komende jaren anders zal moeten vormen. Dit zal uiteindelijk (moeten) leiden tot structureel slimmer en efficiënter samenwerken voor een beter resultaat. Oude werkwijzen zullen verdwijnen en nieuwe werkwijzen zullen ontstaan. Ook zal de hele keten van producent tot bewoner invloed hebben op de nieuwe manier van samenwerken. Zonder die noodzakelijke verandering kan nooit de gehele bestaande woningvoorraad beetgepakt kunnen worden.

Een frisse start?

Vanaf maart 2015 ben ik als zelfstandige met Baldaden gestart (Baldaden.nl). Mijn aanpak is om lokaal te ondersteunen en een versnelling te organiseren in het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Samenwerken is in mijn ogen daarbij cruciaal. Ik kan onder andere gemeenten en woningcorporaties helpen bij hun aanpak te concretiseren en te realiseren. En als ik berichten in de media voorbij zie komen is er nog werk aan de winkel. Een nieuwskop uit Binnenlands Bestuur ‘Duurzaamheid in jaarverslagen gemeenten ver te zoeken’ is veelzeggend. Maar ook bij woningcorporaties is de weg nog lang. Veelzeggend daarbij is dat Waterweg Wonen al 3 jaar lang de ‘Deloitte Kordes award voor duurzaamheid in het jaarverslag heeft gewonnen. Compliment voor hen, maar waar blijven de andere woningcorporaties? Trots zijn op wat er gerealiseerd wordt en dat uitdragen. Daar begint het mee.

Voor mij betekent Baldaden een frisse start in ondernemen en het leveren van een waardevolle bijdrage. Tegelijkertijd ben ik nieuwsgierig naar ervaringen waarom de lokale voortgang in het verduurzamen zo loopt zoals het loopt. En ik ben nog nieuwsgieriger naar de ideeën voor verbetering. Kortom, ik ga naast het ondernemen op onderzoek uit om hier meer inzicht in te krijgen. Een mooie ‘dubbel’ in de nieuwe contacten die ik ga leggen. Ik zal de opgedane inzichten van mijn ‘marktonderzoek’ delen in de komende blogs .

Vandaar mijn frisse start en ik heb er zin in!

Baldaden

Mark Bal