Visie

Transitie naar een duurzame maatschappij

Een keer in de zoveel tijd verandert er zo veel fundamenteels dat er sprake is van een transitie. De samenleving en de economie verandert ingrijpend en onomkeerbaar. Een transitie verloopt traag en gaat over interacties tussen mensen en systemen. Bij het verduurzamen van de maatschappij is duidelijk een transitie zichtbaar. Hergebruik van materialen, een wereld zonder afval, duurzame energie, elektrisch rijden, minder consumptie en minder verspilling zijn allemaal onderdelen van een duurzamere leefwijze. Iedereen kan een bijdrage leveren!

Transitiedenken helpt!

We zijn het eens over de lange termijndoelstellingen zoals ‘‘Energieneutraal’ en ‘gemiddeld energielabel B’ voor woningen. Het is meestal het jaartal waarin lokaal het verschil zit. Uiteindelijk gaat het altijd om het concretiseren van de weg ernaartoe. ‘Forecasting’ en ‘Backcasting’ zijn hulpmiddelen daarbij. Door dit samen te doen wordt herkenbaar welke stappen gezet moeten worden.

De meerwaarde van zo’n proces is het inzicht dat het samen kan, dat iedereen een bijdrage kan leveren en dat het slimmer kan. Daarmee ontstaat ook inzicht in de verdienmodellen en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het proces kan een bijdrage leveren aan nieuwe aanpakken, vertrouwen, leiderschap en nieuwe strategieën. Het doel is om lokaal een duurzame samenwerking te realiseren die met vernieuwing verder komt.

Elke gemeente of woningcorporatie heeft een visie op duurzaamheid. Nergens uniek maar meestal weerbarstig in de realisatie. Baldaden biedt advies en ondersteuning in de opzet en realisatie.

Baldaden werkt vanuit de visie van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen. Hierbij ligt de focus op ondernemen zodanig dat naast economische prestaties (profit) ook respect voor de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet) behouden blijven.