Klimaatneutraal is leren van elkaar

Mooi om te zien wat er in verschillende gemeenten gaande is in de lokale duurzaamheidsaanpak. Een opgave op papier is altijd te vinden. Interessanter is de manier waarop er een invulling aan wordt gegeven. Ik kreeg de kans om mijn inbreng te geven aan de opgave ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035.

Vanwaar daar? Via Wethouder Martien Kromwijk heb ik mij aangesloten bij ‘Serious ambtenaar’. De gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft een opdracht uitgeschreven (en financiële bijdrage geleverd) voor het goede doel van Serious Request. Deelnemers, een mix van ambtenaren en professionals met affiniteit met het onderwerp, hebben zich 2 dagen belangeloos ingespannen om de gemeente verder te helpen. Het doel was een concreet plan van aanpak voor de komende 2 jaar. Die opzet is geslaagd! En met een resultaat om trots op te zijn!

Wat is de uitkomst?

De wens van de gemeente is om sneller stappen te zetten. Er is een breed omvattend milieubeleidsplan. Punt is dat de gemeente beperkt capaciteit heeft om echt door te pakken. Kortom, hoe kan het slimmer?

Slimmer kan het door te werken vanuit de lokale kracht van Bodegraven-Reeuwijk. Werken vanuit de trots en ondernemerschap die er al decennia lang is en die er nog lang zal blijven. De uitkomst van die focus is de aanpak vanuit:

  • Het groene hart (beeldbepalend, ruimte, rust en positief imago)
  • Agrologistiek (bedrijvigheid van veeteelt, zuivel en verwerkingsindustrie)
  • Saamhorigheid (leefbaarheid en wonen binnen hechte gemeenschap)

En slimmer kan het door duidelijk te zijn dat de gemeente het niet zelf kan. Zij kan het stimuleren, kan samenwerking organiseren en kan helpen belemmeringen weg te nemen. De samenleving (inwoners en bedrijven) moet het vooral doen!

De uitkomst is dat de gemeente weet welke punten vanaf vandaag opgepakt kunnen worden. De gemeente gaat daarbij open het gesprek met de gemeenschap aan en op zoek waar de behoefte ligt. Dat vraagt wel een creatieve werkwijze waarbij de lokale inzet beter en breder wordt geactiveerd.

De aanpak klinkt eenvoudig maar is dat niet. Het vraagt een andere inzet van de gemeente zelf. Zij zal goed moeten nadenken hoe die open benadering met lokale partijen ingezet wordt. En ook nieuw is dat daarmee de uitkomst anders kan worden dan nu door de gemeente bedacht is. Die flexibele manier van werken, waarbij ideeën echt vanuit de samenleving ontstaan, is meestal nog niet ontwikkeld binnen een gemeente. Dat wordt een mooie test de komende 2 jaar. Want alleen door te stimuleren zal de samenleving de handschoen kunnen en willen oppakken.

Prachtig leerproces!

Zet een groep ‘frisdenkers’ met lokale mensen 2 dagen bij elkaar en het geeft veel energie en inspiratie. De aanpak is een tip voor andere gemeenten! Naast nieuwe ideeën en bruikbare tips bevestigt het gelukkig ook dat de gemeente op veel onderdelen al de juiste weg is ingeslagen. De uitkomst geeft inzicht dat zelfs met meer focus er echt nog wel een forse (extra) tijdelijke inzet wordt verwacht van de gemeente als aanjager. Het is aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om daar een passend antwoord op te geven!