Alle berichten van idn_admin

Klimaatneutraal is leren van elkaar

Mooi om te zien wat er in verschillende gemeenten gaande is in de lokale duurzaamheidsaanpak. Een opgave op papier is altijd te vinden. Interessanter is de manier waarop er een invulling aan wordt gegeven. Ik kreeg de kans om mijn inbreng te geven aan de opgave ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035.

Vanwaar daar? Via Wethouder Martien Kromwijk heb ik mij aangesloten bij ‘Serious ambtenaar’. De gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft een opdracht uitgeschreven (en financiële bijdrage geleverd) voor het goede doel van Serious Request. Deelnemers, een mix van ambtenaren en professionals met affiniteit met het onderwerp, hebben zich 2 dagen belangeloos ingespannen om de gemeente verder te helpen. Het doel was een concreet plan van aanpak voor de komende 2 jaar. Die opzet is geslaagd! En met een resultaat om trots op te zijn!

Wat is de uitkomst?

De wens van de gemeente is om sneller stappen te zetten. Er is een breed omvattend milieubeleidsplan. Punt is dat de gemeente beperkt capaciteit heeft om echt door te pakken. Kortom, hoe kan het slimmer?

Slimmer kan het door te werken vanuit de lokale kracht van Bodegraven-Reeuwijk. Werken vanuit de trots en ondernemerschap die er al decennia lang is en die er nog lang zal blijven. De uitkomst van die focus is de aanpak vanuit:

  • Het groene hart (beeldbepalend, ruimte, rust en positief imago)
  • Agrologistiek (bedrijvigheid van veeteelt, zuivel en verwerkingsindustrie)
  • Saamhorigheid (leefbaarheid en wonen binnen hechte gemeenschap)

En slimmer kan het door duidelijk te zijn dat de gemeente het niet zelf kan. Zij kan het stimuleren, kan samenwerking organiseren en kan helpen belemmeringen weg te nemen. De samenleving (inwoners en bedrijven) moet het vooral doen!

De uitkomst is dat de gemeente weet welke punten vanaf vandaag opgepakt kunnen worden. De gemeente gaat daarbij open het gesprek met de gemeenschap aan en op zoek waar de behoefte ligt. Dat vraagt wel een creatieve werkwijze waarbij de lokale inzet beter en breder wordt geactiveerd.

De aanpak klinkt eenvoudig maar is dat niet. Het vraagt een andere inzet van de gemeente zelf. Zij zal goed moeten nadenken hoe die open benadering met lokale partijen ingezet wordt. En ook nieuw is dat daarmee de uitkomst anders kan worden dan nu door de gemeente bedacht is. Die flexibele manier van werken, waarbij ideeën echt vanuit de samenleving ontstaan, is meestal nog niet ontwikkeld binnen een gemeente. Dat wordt een mooie test de komende 2 jaar. Want alleen door te stimuleren zal de samenleving de handschoen kunnen en willen oppakken.

Prachtig leerproces!

Zet een groep ‘frisdenkers’ met lokale mensen 2 dagen bij elkaar en het geeft veel energie en inspiratie. De aanpak is een tip voor andere gemeenten! Naast nieuwe ideeën en bruikbare tips bevestigt het gelukkig ook dat de gemeente op veel onderdelen al de juiste weg is ingeslagen. De uitkomst geeft inzicht dat zelfs met meer focus er echt nog wel een forse (extra) tijdelijke inzet wordt verwacht van de gemeente als aanjager. Het is aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om daar een passend antwoord op te geven!

Frisse start in de woontransitie

2015 het jaar van de economische groei en de stijgende lijn die Nederland zo graag wil doortrekken. Maar groei staat los van de verandering die wij doormaken. Nederland kantelt volgens Jan Rotmans. In het kort betekent dat bijvoorbeeld de maakbare samenleving afbrokkelt en dat grote instituten meer en meer te maken krijgen met (kleine) lokale initiatieven. En dat alles omdat Nederland langzaam verandert naar een meer duurzame maatschappij. En die verandering gaat gepaard met kantelstress; een pad met hobbels. En is dat erg? Nee, eigenlijk niet. Ten eerste is het niet leuk als de wereld voorspelbaar is. En ten tweede omdat je met wrijving glans krijgt. Een crisis laat je anders denken, prikkelt de creativiteit en de innovatie. En nu dat de economie weer aantrekt kan dat juist leiden tot meer focus in combinatie met meer middelen door de aantrekkende economie. Kortom een versnelling wordt mogelijk!

Hoe zit dat dan met de woontransitie?

Steeds meer partijen zijn actief in het verduurzamen. Overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners, vele ambities liggen vast en vele initiatieven zijn gestart. Gelukkig maar. De andere kant van de werkelijkheid is tegelijk dat de realisatie vaak nog achter blijft op de doelstellingen. Een energieakkoord heeft dat nog niet kunnen doorbreken. Gelukkig blijft het optimisme en het doorzettingsvermogen de boventoon voeren. De verandering is gaande en zet zeker door.

Zelf heb ik veel ervaring opgedaan in het verduurzamen van de Rotterdamse bebouwde omgeving. Om samen met woningcorporaties, gemeente en marktpartijen tot een manier van samenwerken te komen die echt leidt tot een versnelling in de realisatie zal leiden is een mooie uitdaging. De aanhouders zullen winnen en uiteindelijk zijn wij allen dan de winnaars. Feit is dat de samenwerking zich de komende jaren anders zal moeten vormen. Dit zal uiteindelijk (moeten) leiden tot structureel slimmer en efficiënter samenwerken voor een beter resultaat. Oude werkwijzen zullen verdwijnen en nieuwe werkwijzen zullen ontstaan. Ook zal de hele keten van producent tot bewoner invloed hebben op de nieuwe manier van samenwerken. Zonder die noodzakelijke verandering kan nooit de gehele bestaande woningvoorraad beetgepakt kunnen worden.

Een frisse start?

Vanaf maart 2015 ben ik als zelfstandige met Baldaden gestart (Baldaden.nl). Mijn aanpak is om lokaal te ondersteunen en een versnelling te organiseren in het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Samenwerken is in mijn ogen daarbij cruciaal. Ik kan onder andere gemeenten en woningcorporaties helpen bij hun aanpak te concretiseren en te realiseren. En als ik berichten in de media voorbij zie komen is er nog werk aan de winkel. Een nieuwskop uit Binnenlands Bestuur ‘Duurzaamheid in jaarverslagen gemeenten ver te zoeken’ is veelzeggend. Maar ook bij woningcorporaties is de weg nog lang. Veelzeggend daarbij is dat Waterweg Wonen al 3 jaar lang de ‘Deloitte Kordes award voor duurzaamheid in het jaarverslag heeft gewonnen. Compliment voor hen, maar waar blijven de andere woningcorporaties? Trots zijn op wat er gerealiseerd wordt en dat uitdragen. Daar begint het mee.

Voor mij betekent Baldaden een frisse start in ondernemen en het leveren van een waardevolle bijdrage. Tegelijkertijd ben ik nieuwsgierig naar ervaringen waarom de lokale voortgang in het verduurzamen zo loopt zoals het loopt. En ik ben nog nieuwsgieriger naar de ideeën voor verbetering. Kortom, ik ga naast het ondernemen op onderzoek uit om hier meer inzicht in te krijgen. Een mooie ‘dubbel’ in de nieuwe contacten die ik ga leggen. Ik zal de opgedane inzichten van mijn ‘marktonderzoek’ delen in de komende blogs .

Vandaar mijn frisse start en ik heb er zin in!

Baldaden

Mark Bal