Kennis en advies

Hoe zorgt u voor een duurzame oplossing voor de bebouwde omgeving die maatschappelijk klopt én economisch haalbaar is? Hoe zorgt u voor de juiste vertaling van de visie waarin de belangen van overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties geborgd worden? Hoe werkt u aan de realisatie waarbij al die partijen gecoördineerd ieder hun bijdrage leveren? Dat is waar Baldaden u een meerwaarde biedt!

Een goede adviseur dringt snel tot de kern door en levert toepasbare adviezen op. De kracht zit in het schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel. De focus ligt op de bijdrage aan de doelstellingen en haalbaarheid van de maatregelen.

Baldaden biedt:

 • Kennis van project- en programmamanagement
 • Kennis van procesmanagement
 • Brede kennis in duurzaamheid van de bebouwde omgeving
 • Kennis over warmtenetten
 • Kennis over energielabel
 • Kennis woningsector (huur, koop, VvE)
 • Ervaring in visievormingstrajecten
 • Ervaring met complexe (stedelijke) dynamiek in verduurzamingsprocessen
 • Ervaring met verbinden, sturen en beïnvloeden in complexe processen
 • Ervaring in coördinatie en aanjagen binnen verduurzamingstrajecten
 • Ervaring in stedelijke samenwerking met marktpartijen
 • Ervaring in bewonersparticipatie

Baldaden werkt vanuit een lokale visie. Als deze er niet is dan zal zij eerst de gedeelde lange termijn belangen benoemen. Zonder een duidelijke koers is ondersteuning weinig zinvol. Baldaden zoekt lokale partijen die een bijdrage aan die visie kunnen leveren. Zij zoekt naar de wederzijdse overeenkomsten. Betrokken partijen zijn woningcorporaties en/of gemeenten en/of bewonersorganisaties en/of Verenigingen van Eigenaren en/of bedrijven. Baldaden regelt duurzame oplossingen waar meer partijen gezamenlijk aan bijdragen.

Vanuit de overeenkomsten kan een programma geformuleerd worden. Daaruit kunnen de te realiseren stappen benoemd worden. Baldaden levert expertise om dergelijke trajecten te organiseren, te coördineren en aan te jagen. Baldaden zoekt de kracht van de lokale keten. Baldaden werkt onder andere in opdracht van gemeenten, en woningcorporaties.