Links en informatie

De visie vanwaaruit Baldaden werkt is duidelijk een beweging waar heel veel mensen en organisaties op dit moment aan de slag zijn. Hieronder zijn enkele links opgenomen naar relevante organisaties en initiatieven

Slimwonen.nl; een Rotterdams initiatief om aanbieders en bewoners bij elkaar te brengen met aanbod voor het verduurzamen van woningen en de ervaringen van bewoners. Het initiatief is uitbreidbaar naar andere gemeenten.

VvE010; een initiatief om de kwetsbare VvE’s in Rotterdam te activeren en te verduurzamen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Duurzaam Rotterdam