Kernwaarden

De inspanningen van Baldaden moeten een meerwaarde voor partijen opleveren. Baldaden werkt met onderstaande kernwaarden:

Samen
Het verduurzamen van de bebouwde omgeving is een immense opgave waar partijen de handen ineen moeten slaan om de gewenste versnelling te bereiken. Baldaden brengt relevante partijen samen en zal de samenwerking vormen op een constructieve en soms kritische wijze. Samenwerken geeft vooruitgang.

Vertrouwen
Samenwerking wordt alleen succesvol als deelnemers gezamenlijk willen bijdragen aan de gestelde doelen. Ieder doet dat naar vermogen. De wijze van samenwerking is integer en transparent met oog voor ieders individuele belang. Zonder vertrouwen geen vooruitgang. Baldaden is daarbij scherp op het proces. Zo worden knelpunten en tegenstijdige belangen benoemt en wordt van deelnemers verlangt op een transparante wijze naar oplossingen te zoeken. De uitkomsten worden steeds gespiegeld aan het beoogde doel.

Inventief
Vooruitgang bereiken in verduurzamen vraagt schakelen, omwegen en doorzettingsvermogen. ‘Gebaande paden’ ontbreken veelal. Dat vraagt binnen de samenwerking om inventiviteit. Baldaden zoekt naar die wegen waarmee vooruitgang gerealiseerd wordt. Dat vraagt ook bereidheid tot inventiviteit bij opdrachtgever en partners. Bestaande regels passen lang niet altijd.

Gedrevenheid
Baldaden draagt bij aan een duurzame ontwikkeling (in wonen). Gedrevenheid is van belang om vooruitgang te boeken en het realiseren van verbindingen. De focus ligt op het resultaat en de uitkomsten worden gespiegeld. Gedrevenheid moet leiden tot positieve energie. Baldaden levert die onafhankelijke gedrevenheid in het proces.