Baldaden

Welkom op de website van Baldaden

Baldaden werkt aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving met een eigen(wijze) visie. Betaalbaar en comfortabel (duurzaam) wonen is een belangrijke pijler daarbinnen. Baldaden verbindt vanuit een goede analyse lokale partijen om in samenwerking een versnelling te organiseren voor een meer duurzame samenleving. Resultaat bereiken staat altijd voorop. Het economische aspect moet zichtbaar blijven. Waarom moeilijk doen als het samen wel kan!

Baldaden biedt advies en ondersteuning bij;

  • Visievorming (wat)
  • Plannen van aanpak (hoe)
  • Uitvoering (realisatie)

De meerwaarde met Baldaden ontstaat door ontzorgen van partijen en een helder en haalbaar eindresultaat. Het wordt gevormd doordat betrokken partijen mede eigenaar zijn van de uitkomsten en bereid zijn hun aandeel in het totaal te dragen. Baldaden ondersteunt dit proces en stimuleert samen werken aan samenwerken!